06-57 58 86 89 studioeigen@ardig.nl

Coaching en begeleiding

Onze coaching en begeleiding is gericht op eigenaarschap van de cliënt. Vertrouwen vormt de basis van elk begeleidingstraject. Samen gaan we op zoek naar de meest passende oplossing voor elke hulpvraag. Een dergelijk traject start vaak met een aanvraag via de onderwijsinstelling, een particuliere aanvraag of via de gemeente.

Systemisch werk

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen zoals je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

Autisme deskundige

Door de kennis die we opgedaan hebben over de veelvoorkomende gedragsproblemen, hun oorzaak en de situaties waarbinnen deze ontstaan kunnen wij mensen met autisme op gefundeerde wijze begeleiden. Met onze unieke begeleidingsmethoden stimuleren we cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven, te werken en hun talenten te ontwikkelen en te benutten.

Voorafgaand aan een begeleidingstraject vindt er altijd een gesprek plaats waarbij duidelijk wordt wat de vraag is en hoe Studio Eigenaardig het aanbod gaat verzorgen.

Door de flexibele inzet is het mogelijk om op elke gewenste plek de begeleiding te starten.