06-57 58 86 89 studioeigen@ardig.nl

Het Studio Eigenaardig Traject

Een praktisch stappenplan dat wij als begeleiders gebruiken tijdens (ambulante) begeleiding om de theoretische informatie en visie van Studio Eigenaardig om te zetten in concrete en werkbare oplossingen:

Stap 1: Kennismaking en Verbinding:
 • Wij beginnen elke begeleidingsrelatie met een warme, respectvolle kennismaking.
 • We leggen uit wie wij zijn, onze passie en onze focus op het ondersteunen van jongeren en gezinnen.
 • We tonen empathie en luisteren aandachtig naar hun verhaal.
Stap 2: Behoeften Identificeren:
 • Wij werken samen met jongeren en gezinnen om hun specifieke behoeften en uitdagingen te begrijpen.
 • We gebruiken open vragen om dieper inzicht te krijgen in hun situatie.
 • We identificeren / informeren of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis volgens DSM.
 • We maken altijd gebruik van een intakeformulier.
Stap 3: Maatwerk en Doelen Stellen:
 • Samen met jongeren en gezinnen stellen we haalbare doelen op voor hun welzijn en groei.
 • We zorgen ervoor dat deze doelen aansluiten bij de visie van Studio Eigenaardig, zoals oa eigenaarschap, educatie en samenwerking.
 • We nemen deze doelen op in ons begeleidingsplan.
Stap 4: Innovatieve Interventies:
 • We gebruiken innovatieve methoden en benaderingen om jongeren en gezinnen te ondersteunen. We blijven innovatief omdat we een lerende organisatie zijn.
 • We overwegen technologische hulpmiddelen voor virtuele begeleiding, educatieve programma’s en meer als de situatie daarom vraagt.
Stap 5: Inclusieve Samenwerking:
 • Wij betrekken jongeren, gezinnen en eventuele andere betrokkenen bij onze begeleiding.
 • We creëren een dynamische samenwerking waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt (dynamische driehoek).
Stap 6: Familieopstellingen en Eigenaarschap:
 • Als relevant, introduceren wij familieopstellingen als een manier om relaties en patronen te begrijpen.
 • We bieden jongeren en gezinnen de tools om zelf inzicht en eigenaarschap te ervaren.
Stap 7: Ondersteuning in Onderwijs:
 • Wij gebruiken onze achtergrond in het onderwijs om jongeren te helpen bij hun leerproces.
 • We bieden concrete strategieën om schoolprestaties en leerplezier te verbeteren (oa studieplanning, stressmanagement, intrinsieke motivatie vergroten).
Stap 8: Voortdurende Evaluatie:
 • Wij houden regelmatig evaluatie sessies om de voortgang te meten ten opzichte van gestelde doelen.
 • We vragen naar feedback en passen de aanpak aan op basis van wat werkt en wat niet.
Stap 9: Diversiteit en Inclusiviteit:
 • Wij zorgen ervoor dat onze benadering inclusief en respectvol is voor diverse achtergronden.
 • We bieden ondersteuning die aansluit bij de unieke ervaringen van jongeren en gezinnen.
Stap 10: Blijvende Groei en Duurzaamheid:
 • Wij moedigen jongeren en gezinnen aan om hun eigen groeiproces voort te zetten.
 • We ondersteunen ze bij het vinden van hulpbronnen en netwerken voor langdurig welzijn.

Dit stappenplan vertaalt de theoretische concepten en visie van Studio Eigenaardig naar concrete stappen die we nemen tijdens onze begeleiding. Het benadrukt innovatie, samenwerking en respect voor diversiteit, terwijl we jongeren en gezinnen helpen om te gedijen en positieve veranderingen te omarmen.

Onze beloften:
 • Studio Eigenaardig heeft een flexibele werkhouding (en geen vooraf vastgestelde volgorde van interventiestrategieën).
 • Studio Eigenaardig werkt outreachend (naar het gezin toegaan, stelt zich actief op bij het onderhouden van contact met het gezin).
 • Studio Eigenaardig regelt één gezin één plan (o.a. aanspreekpunt zijn voor het gezin, het netwerk rondom het gezin en voor instanties; regelingen toegankelijk maken voor het gezin; regie naar andere instellingen voeren).
 • Studio Eigenaardig biedt ondersteuning en advies aan het gezin.
 • Studio Eigenaardig reflecteert op het eigen functioneren.
 • Studio Eigenaardig is beschikbaar en bereikbaar.
 • Studio Eigenaardig stelt grenzen waar nodig.
 • Studio Eigenaardig is zo lang als nodig is betrokken bij het gezin.